2019

ORPHIC GAMES. PUNK-MACRAME / STANISLAVSKY ELECTROTHEATRE

ABOUT PERFORMANCE


The open-circuited space of myth

A new-processual project of the Stanislavsky Electrotheatre on the basis of the myth of Orpheus.

A unified torrent of 12 performances:

Day 1, Evening 1
Day 2, Evening 2
Day 3, Evening 3
Day 4, Evening 4
Day 5, Evening 5
Day 6, Evening 6


Approximate duration of daytime performances from 2 to 6 p.m.
Evening performances from 7 to 11 p.m.

100 participants

Isomorphism (from ancient Greek - ἴσος - "equal, identical, similar" and μορφή - "form"). Isomorphism is defined for sets endowed with some structure (for example, for groups, rings, linear spaces, etc.). In general terms it may be described as follows: an invertible mapping (bijection) between two sets endowed with a structure that is called an isomorphism if it preserves this structure.

A bijection is a mapping that is both surjective and injective. In bijective mapping, one element of a set corresponds exactly to each element of the other set, while an inverse mapping is defined that has the same property. Therefore, a bijective mapping is also called mutually identical mapping (correspondence), or one-to-one mapping.

The function
f : : X → → Y is called a bijection if:
1) It translates various elements of the set X into different elements of the set Y (injectivity). In other words,
• ∀ ∀ x 1 ∈ ∈ X , ∀ ∀ x 2 ∈ ∈ X x 1 ≠ ≠ x 2 ⇒ ⇒ f ( x 1 ) ≠ ≠ f ( x 2 )
2) Any element of Y has its inverse image (surjectivity). In other words,
∀ ∀ y ∈ ∈ Y , ∃ ∃ x ∈ ∈ X f ( x ) = y

An injection in mathematics is the mapping of set X into set Y f : : X → → Y
whereby different elements of set X are translated into different elements of set Y, that is, if two images under the mapping coincide, then the preimages also coincide:
f ( x ) = f ( y ) ⇒ ⇒ x = y

Surjection (surjective mapping, from French sur - "to", "over" + Latin jactio - "I throw") is the mapping of set X to set Y f:: X → Y
whereby each element of set Y is the image of at least one element of set X.

Isorhythm (German: Isorhythmie) is a technique of composition in European polyphonic music of the 14th and 15th centuries, expressed in the ostinato holding of a rhythmic formula, regardless of the pitch.TEAM


  • Robert Akopyan, Alexei Alexeev, Alberto Al Cosmico, Aruan Anartaev, Andrei Anisimov, Aneta Argandevols, Yelena Artemenko, Pavel Arkhipov, Nataliya Afanasyeva, Ksenia Barinova, Kirill Begishev, Asya Belaya, Igor Beloshchevsky, Nikolai Berman, Maria Bitti, Artyom Bogucharsky, Dmitry Borisov, Alexandra Borovikova, Viktoria Bryzgalova, Anna Buvina, Nadezhda Bushueva, AJ Weissbard, Yury Vasilyev, Nika Vashakidze, Alexandra Verkhoshanskaya, Zhenya Vesnina, Yevgeny Vikharev, Demyan Vodkin, Pavel Gatilov, Nikolai Golikov, Vladimir Gorlinsky, Azary Gorchakov, Georgy Grishchenkov, Darya Gusakova, Danaya Davydova, Yevgeny Dakot, Yevgeny Dal, Kaleria Dyomina, Yelena Dolgaya, Maria Dorogova, Yekaterina Dubakina, Sasha Yelina, Pavel Yemelin, Sergei Zhivotov, Lyudmila Zaitseva, Ivan Zakharov, Arina Zvereva, Mikhail Zolot, Alesya Ignatova, Michel Ioffe, Alexandra Ioshchenko, Gulnara Iskakova, Yekaterina Kadysheva, Alla Kazakova, Ada Karina, Anton Kasimov, Mikhail Kerch, Anastasia Klyuchnikova, Anna Kovtun, Konstantin Kolesnik, Darya Koltsova, Yelena Koptyaeva, Vyacheslav Kornichenko, Alexandra Korolyova, Yury Kostin, Oksana Kostina, Alina Kotova, Alexei Kokhanov, Ivan Kochkaryov, Pavel Kravets, Alexei Kruglov Mikhail Kudinov, Andrei Kuznetsov-Vecheslov, Polina Kuzmina, Dmitri Kourliandski, Lina Lagner, Viktoria Lebed, Andrei Levinson, Anzhela Lipskaya, Katya Loginova, Ulyana Lukina, Igor Makarov, Oleg Makarov, Artemy Malakhov, Sergei Malinin, Yury Mansurov, Dmitry Matvienko, Pavel Melikov, Alexandra Moroz, Yelena Muchnaya, Volchy Mys, Alexei Naumov, Anastasia Nefyodova, Bruno Niver, Vera Nikolaeva, Alexander Novitsky, Varvara Obidor, Maria Orlova, Anton Oshchepkov, Anna Pankina, Viktoria Petrenko, Kristina Petrova, Maria Petrova, Maria Plotnikova, Denis Prutov, Kristina Rabotenko, Anastasia Rodionova, Vitaly Rozhdestvensky, Vera Romanova, Maria Rukhadze, Anton Savvatimov, Yulia Savchenko, Vladlena Sandu, Vagan Saroyan, Svetlana Sataeva, Ivan Svatkovsky, Alisa Sviridova, Zhenya Selivanova, Andrei Sergeev, Tatyana Simonenkova, Yelena Smorodinova, Anya Sokolenko, Sergei Sokolov, Anastasia Sokolova, Fyodor Sovronov, Natella Speranskaya, Ulyana Stepanova, Kanako Suzuki, Ulyana Tabolich, Mikhail Taratin, Vitaly Terekhovsky, Artyom Tkach, Lyubov Tuinova, Leisan Faizullina, Mila Fakhurdinova, Maria Fomina, Yevgenia Furman, Alexandra Kharina, Khachatur Khachaturyan, Anna Khlyostkina, Dmitry Khramtsov, Darya Khutskaya, Marusya Cherkashina, Anna Chernovich, Natalya Chyornaya, Vera Sharonova, Yekaterina Shevchenko, Lilit Sheina, Kirill Shirokov, Anastasia Shchyurova, Alexei Eidlin, Yulia Yudina, Boris Yukhananov
2018